Người hướng dẫn

Hoàng Mạnh Đức

Giám đốc Điều hành

Công ty Công nghệ VINSYS

Số người nhận hướng dẫn tối đa: 5

duchm72 duchm72@gmail.com

Đăng ký với Người hướng dẫn

Thông tin

  • Excellence in leadership and training & mentoring
  • Excellence in different kinds of networking and network security, focus in Cisco devices and solutions (Routers, Switchs, PIX, ASA, IDS/IPS, ISE, WSA, ESA, IPSec,PKI, AAA, 802.1X, MPLS, OSPF, BGP, STP, IPv6, IPv6 Security …)
  • Positive and overview thinking